دوشنبه 25 شهريور 1398  
 
Monday, September 16, 2019  
 
الإثنين, محرم 17, 1441  
 
اطلاعیه ها و مناقصات
0
1396/6/8 چهارشنبه آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای پروژه توسعه ساختمان اداری و آموزشی دانشکده علوم پزشکی آبادان
ظر به اینکه دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی آبادان در نظر دارد پروژه توسعه ساختمان اداری وآموزشی دانشکده علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی آبادان   را از طریق مناقصه عمومی واگذار نماید، لذا از کلیه شرکت های واجد شرایط دعوت به عمل می آید وفق  برنامه زمان بندی شده ذیل نسبت به اخذ اسناد مناقصه به آدرس : آبادان ابتدای خیابان 30 متری ذوالفقاری - دانشکده علوم پزشکی وخدمات بهداشتی ودرمانی آبادان -اداره امور قراردادها مراجعه نمایند . ویا از طریق سایت ملی اطلاع رسانی مناقصات کشور به آدرس http:iets.mporg.ir  .


برای اطلاع بیشتر اینجا کلیک کنید
بیشتر
نسخه قابل چاپ